• کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه البروس - روسیه

"زیباترین چیزی که در دنیا وجود دارد، خود دنیاست و دنیا دقیقا مثل یک کتاب است ، افرادی که سفر نکنند مانند این است که یک صفحه ی آن را خوانده باشند."