• کوه البروس - روسیه

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه کاچکار - ترکیه

"من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کرده‌ام که در خیابان‌ها و دهکده‌ها هرگز به ‌آن دست نیافته‌ام. در دشت‌های آرام، به ‌ویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل‌انگیزترین و باشکوه‌ترین زیبایی‌ها که با سرشت او همگون است، می‌باشد." **

معرفی به دوستان