• کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت... ** زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است... ** احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است . **

معرفی به دوستان