• کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه البروس - روسیه

"گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین، ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن بر ما این زمان و این زمین" ** ** "سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت، بادت اندر شهرياری برقرار و بر دوام، سال خرم فال نيكو، مال وافر حال خوش، اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام" ** سال نو مبارک باد **

معرفی به دوستان