• کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

"هیچ چیز به اندازه سفر کردن نمی تواند انسان را خلاق کند."

معرفی به دوستان