• کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه کاچکار - ترکیه

"یا مقلب القلوب و الابصار*یا مدبرالیل و النهار*یا محول الحول و الاحوال*حول حالنا الی احسن الحال"

معرفی به دوستان